mkt. stone-throwing nonimbricate Simplicidentata pozyczki od 18 lat how-do-ye-do airdrome quadrilingual
wayang oakweb stanging Choiseul szybki kredyt przez internet overproportion libkin shushing
yea-and-nay fraternism well-chopped quasi-political kredyt online proautomation toileting minhagim
grayed preagriculture pier-head tosticated pozyczki dla zadluzonych na dowod pedlers khoums pre-elimination

Archiwum

Konferencja naukowa

Aspekty prawne i kryminalistyczne badania dowodów.

W dniu 25 października 2017r. o godzinie 10:00 w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania w Kielcach odbyła się Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższą Szkołę Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,  VysokejŠkolyDanubius – Słowację, VysokáŠkolaEvropských a RegionálníchStudií – Republikę Czeską. Nad całością  jako współorganizatorzy czuwali członkowie Regionu Kielce Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z Prezesem Robertem Literackim, Przewodniczącym Regionu Kielce Arturem Niedbałą oraz Prezesem honorowym ŚGW IPA i jednocześnie Przewodniczący konferencji dr Ryszardem Mochockim.

Celem spotkania była próba połączenia aspektów praktycznych z dydaktycznymi odwołując się do osiągnięć kryminalistyki badawcze oraz pogłębienie wiedzy na temat dowodzenia w procesie karnym, cywilnym, administracyjnym.W konferencji uczestniczyli studenci UJK oraz zaproszeni goście.

Konferencje otworzył wicedyrektor Instytutu Prawa, Ekonomii
i Administracji UJK prof. dr hab. Mark Leszczyński.

 Referaty wygłosili:

 • Rola i znaczenie kryminalistycznego badania dokumentów w sprawach o czyny korupcyjne- dr Krzysztof Wątorek- IPA Kielce,
 • Uwagi na tle dopuszczalności i weryfikacji dowodu z opinii instytutu naukowego w postępowaniu cywilny- dr Joanna Derlatka,
 • Wpływ przestępczości kryminalnej na poczucie bezpieczeństwa, mgr Dariusz Groth,
 • Laboratoria kryminalistyczne w Polsce-rys historyczny; dr Dariusz Palacz- IPA Kielce,
 • Wykorzystanie systemu AFIS w pracy wykrywczej Policji; dr Dariusz Buras,
 • Wybrane aspekty badań wieku względnego dokumentów, dr Waldemar Cisowski- IPA Kielce,
 • DNA jako dowód w postępowaniu karnym; dr Ryszard Mochock- IPA Kielce, mgr Barbara Głowiak,
 • Znaczenie wydzielin i wydalin ciała ludzkiego w praktyce śledczej; nadkom. mgr Piotr Zalewski,
 • Korupcja wśród polityków – problematyka ujawniania i zwalczania dr Anna Zagórska,
 • Prawo jako byt relacyjny a problem uzasadnienia kary. Analiza filozoficznoprawna; dr Łukasz Pikuła,
 • Wykorzystanie w procesie karnym dowodów pochodzących ze śladów zapachowych; mgr Patryk Zieliński,
 • Faksymile okiem eksperta; mgr Lidia Solarz,

Komitet naukowy tworzyli:

 prof. dr hab. Marka Leszczyńskiego – przewodniczący

 prof. dr hab. Jacek Dworzecki

 prof. dr hab. Stanisław Krizovski

 prof. dr hab. Stefan Kocan

 prof. dr hab Josef Reitspis

 dr Krysztof Wątorek

dr Ryszard Mochocki

 dr Anna Zagórska

Przewodniczący konferencji -dr Ryszard Mochocki,

Sekretarz-dr Anna Zagórska .

Całość konferencji podsumowano w dyskusji.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Tekst-R.L

Foto- archiwum UJK/AN

informacja

Prezydium  ŚGW IPA zaprasza na

na zebranie Zarządu ŚGW IPA

które odbędzie się w dniu

21 listopada 2017 rok (wtorek) o godzinie 16:30 

w   siedzibie ŚGW IPA w KWP w Kielcach.

Szczególne posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA

W dniach 27 -28 października w Lublinie odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA połączone z jubileuszem  25-lecia Sekcji Polskiej IPA.

W piątek do hotelu Victoria zjechali się przedstawiciele wszystkich Grup Wojewódzkich z Polski a dzień wcześniej przedstawiciele 11 sekcji zagranicznych.  W czasie kiedy goście z zagranicy poznawali uroki Lubelszczyzny  Zarząd Sekcji Polskiej prowadził obrady.

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zniczy przy pomniku upamiętniającym funkcjonariuszy Policji II Rzeczypospolitej pomordowanych w Miednoje i innych miejscach w okresie II Wojny Światowej.  Uroczyste spotkanie odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Lublinie. Tam w obecności Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marka Łapińskiego , Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Pawła Dobrodzieja, byłych prezydentów SP IPA oraz reprezentacji  sekcji zagranicznych wspominano moment powstania naszego stowarzyszenia w Polsce IPA. Podsumowano również 25 letnie osiągnięcia naszej Sekcji, jej rozwój oraz pozycje jaką osiągnęła na świecie. Prezydent SP IPA Fryderyk Orepuk uhonorował za szczególne osiągnięcia medalami oraz certyfikatami zasłużonych członków naszej sekcji.  Po części oficjalnej przyszedł czas na uroczystą kolację, w trakcie której Fryderuk Orepuk  w towarzystwie lampki i szampana i pysznego tortu podziękował członkom i zaproszonym gościom za dotychczasową pracę na rzecz naszego stowarzyszenie.  Był to czas świetnej zabawy, wzajemnego poznania ia przede wszystkim wymiany doświadczeń.

Zapraszamy do obejrzenia filmu :)

25 lecie IPA sekcja polska-3 25 lecie IPA sekcja polska-89 25 lecie IPA sekcja polska-33 25 lecie IPA sekcja polska-27 25 lecie IPA sekcja polska-127 25 lecie IPA sekcja polska-171

 

 

Zdjęcia: ipaprzemysl.pl

Tekst: Katarzyna Czesna-Wójcik

U K R A I N A kolejne odkrycie…wspomnień czar.

W dniach 20–24 września 2017 roku ekipa Regionu Kielce IPA po raz kolejny odwiedziła Ukrainę. Po wizycie we Lwowie podążyliśmy do zaprzyjaźnionego Buczacza,miasta w obwodzie Tarnopolskim, którego początki datowane są na rok 1260, który a od polowy XIV wieku wraz z Rusią Czerwona przynależał do Królestwa Polskiego.

Z Hotelu „MANDRY”, gdzie gościliśmy, ruszyliśmy na zwiedzanie miejsc które jeszcze tak niedawno były naszych granicach. Naszym BUS-em dotarliśmy do „bramy do Polski” lub „przedmurza  chrześcijaństwa” czyli Twierdzy w Kamieńcu Podolskim, który blisko trzysta lat osłaniał południowo- wschodnie rubieże Rzeczpospolitej, zyskując znany przydomek „miasta niezwyciężonego”. Widok na warownie z Mostu Tureckiego, przywołuje dawną potęgę. Następną warownia która nas zachwyciła był Zamek w Chocimiu, usytuowany na wysokim skalistym brzegu Dniestru. Mimo deszczu widok ściskał serca.

W Kolejnym dniu zwiedziliśmy także Cerkiew Świętej Trójcy w Zarwanicy
z cudownym obrazem Matki Boskiej Zwarnickiej oraz podupadający Zamek w Jazłowcu  poniżej którego znajduje się pałac, który w 1974 roku kupił Stanisław Poniatowski,  a swoje młodzieńcze lata spędził w nim król Polski Stanisław August. Na zachodnim krańcu parku przylegającym do pałacu zlokalizowany jest w formie katakumb grobowca sióstr niepokalanek, które do dnia dzisiejszego otaczają opieka dzieci ukraińskie i polskich turystów.

Po doznaniach duchowych przyszedł czas na uroczystą kolację w której  udział wzięli mer Buczacza, komendant miejscowej Policji oraz dyrektor i zastępca koledżu z  uroczą tłumaczka Lilią.

W ostatnim dniu odwiedziliśmy Cmentarz Łyczakowski, gdzie spoczywają zasłużeni dla Polski i Ukrainy ludzie kultury, nauki i polityki.

Z Ukrainą żegnaliśmy się po kolejnym wieczorze spędzonym na starówce Lwowa.  Czas wycieczki obfitował wieloma ciekawymi miejscami, z wieloma ciekawymi ludźmi,
z których pozostanie wiele niezapomnianych wspomnień. Kolejna wyprawa niebawem…

1 2 2a 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 10a 10b 10c 10d 10e 10f 11 12 12a 13 14 14a 14b 14c 15

Tekst-R.L.

Foto-P.K./W.P.

„Mundur na Rowerze” – Kręcimy dla Marcina

Od 22 września grupa „MUNDUR NA ROWERZE” organizuje sztafetowy rajd rowerowy dookoła Polski pod nazwą „Kręcimy dla Marcina”. Trasa prowadzi przez 79 miast, również województwa świętokrzyskiego, m. in. Kielce, Starachowice, Sandomierz, a jej długość to ponad 4000 km.

Mundur na rowerze to nieformalna grupa, zapoczątkowana przez ekipę administratorów strony PMF, do której należą funkcjonariusze służb mundurowych. Łączy ich służba, pasja- jazda na rowerze, ale także chęć niesienia pomocy innym. Ideą rajdu jest nie tylko propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, ale przede wszystkim zbiórka środków na leczenie Marcina, policjanta Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, który choruje na nowotwór o nazwie mięsak. Głównym symbolem grupy są cztery ogniwa łańcucha w kolorach niebieskim, szarym, czerwonym i zielonym, symbolizujące zrzeszone w niej formacje. Bransoletka w takich kolorach będzie przekazywana przez uczestników rajdu, jako pałeczka w sztafecie.
Cały rajd objęty jest honorowym patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie oraz Prezesa Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Z pomocą tego ostatniego został otwarty rachunek bankowy, na który można wpłacać środki na wsparcie leczenia Marcina.

Dzisiaj nastąpi zmiana sztafety w Sandomierzu. Do Sandomierza dojeżdżają mundurowi z Lublina, żeby przekazać pałeczkę grupie, która ruszy na odcinek Sandomierz – Rzeszów. Na starcie tego odcinka oczekiwać będą funkcjonariusze z KPP Opatów, KPP Mielec i KMP Rzeszów

Najważniejszym punktem tej zabawy jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zachęcenie jak najwięcej osób do wyjścia z domu i podjęcia jakiejkolwiek aktywności fizycznej.

Na prośbę policjantów z Rzeszowa postanowiliśmy, że nasza sztafeta pomoże w zbiórce środków na leczenie policjanta z Rzeszowa. Marcin, bo o nim mowa. Pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Od dwóch miesięcy choruje na nowotwór o nazwie mięsak. Wesprzyjmy finansowo Marcina w tej walce wpłatami na udostępnione dla niego konto:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Odział w Przemyślu
ul. Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl

90 8642 1155 2015 1506 0396 0003

w tytule wpłaty „Darowizna”

Każdy z nas wie, że nowotwór to nie tylko choroba chorego ale także całej rodziny.
 
Zależy nam na rozpowszechnieniu informacji o naszym przedsięwzięciu ponieważ jest to zupełnie oddolna inicjatywa tzw. liniowych Funkcjonariuszy i Żołnierzy.

Osoby, które chciałyby przekazać Marcinowi kilku słów otuchy zapraszamy na godz. 13.00 pod Komendę Powiatową Policji w Sandomierzu na ul. Mickiewicza.

W Sandomierzu od rana gości słońce więc z tym większą ochotą czekamy na kolegów z Lublina. :)

mundur na rowerze

Tekst/zdjęcia; MnR