Archiwum

Wybory w ŚGW IPA

W dniu 14 maja 2016 roku w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” KWP w Kielcach, odbyło się Zebranie (Zjazd) Delegatów Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, podczas którego wybrane zostały nowe władze na trzyletnią kadencję 2016-2019. 

W Zebraniu uczestniczył reprezentant Prezydium Sekcji Polskie IPA, Zastępca Skarbnika SP, Piotr Wójcik oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, mł. insp. Roman Sobczak. W czasie zebrania uroczyście wręczono certyfikaty stażu w IPA, a dla osób wspierających naszą działalność- legitymacje „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”.

Delegaci wybrali nowe  władze Grupy Wojewódzkiej oraz Delegatów na Kongres Sekcji Polskiej w kadencji 2016-2019. Do wybranego Prezydium Zarządu dołączył kol. Robert Piotrowski. Pozostałe osoby, swoje funkcje pełnili w poprzedniej kadencji.

Prezes –Robert Literacki

Sekretarz – Katarzyna Czesna

Z-ca Sekretarza – Agata Madej

Skarbnik – Robert Piotrowski

Członek Prezydium – Jacek Wąsik

Członek Prezydium –Andrzej Kundera

 

Komisja Rewizyjna  (po ukonstytuowaniu)

Przewodniczący KR – Henryk Mizielski

Członek KR – Robert Dziewięcki

Członek KR –Paweł Derlatka
 

Wybrani Delegaci na Kongres Sekcji Polskiej: Robert Literacki, Henryk Mizielski.

Prezes Robert Literacki, podziękował za prace osobom wchodzącym do Zarządu ŚGW IPA w kadencji 2013 – 2016, a kol. Piotr Wójcik dokonał uroczystego wręczenia legitymacji „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” oraz Certyfikatów 10 i 20 lecia przynależności do IPA. Na zakończenie obrad kol. Jacek Wąsik, w przygotowanych slajdach, zaprezentował wydarzenia w upływającej kadencji.

Wraz z uhonorowanymi osobami „kolegowaliśmy się” w Ośrodku UROCZYSKO w Borkowie. Za przygotowania spotkania szczególnie dziękuje naszemu koledze Pawłowi Łukaszewskiemu. Wszystkim wybranym osobom, w nowej kadencji 2016-2019, życzę wytrwałości, mądrych decyzji dla dobra Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA i całego naszego stowarzyszenia, zgodnie z dewizą Servo Per Amikeco- Prezes ŚGW IPA Robert Literacki.

DSC_0343 DSC_0344 DSC_0355 DSC_0358 DSC_0380 DSC_0389 DSC_0402 DSC_0406 DSC_0415 DSC_0420

Tekst: R.L.

Zdjęcia: A. N.

BRD POWIATU STASZOWSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY…

 

Jak co roku dzięki zaangażowaniu członków i zasłużonych IPA Świętokrzyska Region Staszów objął patronatem Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Tegoroczny turniej odbył się w dniach 11-12 maja w SP im. Jana Pawła II w Czajkowie Południowym. Do zmagań pierwszego dnia przystąpiło 9 szkół podstawowych, drugiego zaś 9 gimnazjów. Uczestników turnieju oraz towarzyszących im opiekunów uroczyście przywitała dyrektor szkoły Maria Swatek. Pierwszym etapem zawodów był składający się z 25 pytań pisemny test wiedzy dotyczących przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy. Po części pisemnej, uczestnicy przystąpili do drugiego etapu czyli ćwiczeń praktycznych. Na specjalnie przygotowanym na hali sportowej torze przeszkód policjanci oceniali umiejętności jazdy zawodników na rowerze. Nad prawidłowym przebiegiem tej części turnieju czuwali funkcjonariusze staszowskiej drogówki asp. Jarosław Ścibisz i mł. asp. Paweł Dziedzic.

Zwycięskie drużyny oraz najlepsi w poszczególnych konkurencjach otrzymali nagrody z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie insp.Tomasza Śliwińskiego, Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie mł. insp. Ryszarda Komańskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Leszka Kopcia , w-ce Burmistrz Ewy Kondek, Starosty Staszowskiego Michała Skotnickiego, przedstawiciela IPA Świętokrzyska Region Staszów Agaty Kwiecień-Godzwon oraz gospodarza zawodów Dyr Marii Swatek.

Sponsorom nagród rzeczowych tj. UMiG w Staszowie, Piotrowi Gucy – „VARMIL” w Rytwianach; Wojciechowi i Maciejowi Wojdyło – „INSTAL TECH w Grzybowie; Pawłowi Chałońskiemu – Piekarnia „ZDROWIEJ” w Podmaleńcu; Dariuszowi Żyle – ”EL MONT” Hurtownia Elektryczna w Staszowie; Szymonowi Sobieniakowi – „MAWERON” w Staszowie, Marcinowi Ptakowi – „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej w Staszowie, Wojciechowi Skowronowi – „SKOWRON” Centrum Pokryć Dachowych w Staszowie Wojciechowi Woźniak przedstawicielowi -UNILEVER POLSKA składamy serdeczne podziękowania.

z banerem

Autor:Agata Kwiecień-Godzwon

Zdjęcia: Tomasz Wielgus

„Bądź widoczny” w Opatowie

Policyjne statystyki mówią jasno, że od chwili wejścia w życie zapisów w ustawie nakazujących noszenie elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym po zmroku oraz w warunkach niedostatecznej widoczności liczba ofiar śmiertelnych, głównie pieszych, na świętokrzyskich drogach znacznie spadła. Osoba posiadająca na odzieży elementy odblaskowe może być zauważona nawet z odległości 150 metrów co znacznie poprawia jej bezpieczeństwo biorąc pod uwagę fakt, iż ta sama osoba bez odblasków jest widoczna dopiero w odległości ok 30 – 50 metrów.

Przedstawiciele Regionu Opatów – Powiśle ŚGW IPA celem propagowania bezpieczeństwa, głównie pieszych i rowerzystów, w ruchu drogowym, przeprowadzili szereg spotkań z mieszkańcami powiatu opatowskiego, m.in. z seniorami, harcerzami, przedszkolakami oraz uczniami szkoły podstawowej zdobywającymi swoje pierwsze „prawo jazdy”.

Uczestnikom spotkań wyjaśniono jak ważne jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz noszenie elementów odblaskowych. Najstarsi i najmłodsi otrzymali kamizelki odblaskowe a pozostali uczestnicy opaski odblaskowe ufundowane przez Region Opatów – Powiśle ŚGW IPA.

Obszar Obszar2 Obszar4 Obszar5 Obszar6                                                    Obszar3

Tekst/zdjęcia: K. Czesna

III Bieg Konstytucji 3 Maja w Kielcach

W tym biegu nie było przegranych. Na starcie w parku miejskim w Kielcach pojawiły się całe rodziny. Profesjonaliści i amatorzy. Dorośli i dzieci mieli do pokonania 1791 metrów. Nie było pomiarów czasu ani zaciętej rywalizacji. Bieg miał charakter happeningowy i w sposób sportowy upamiętniał uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Wśród biegaczy znaleźli się również przedstawiciele Regionu Kielce ŚGW IPA, którzy poza czynnym udziale w samym biegu wręczyli również najaktywniejszym dzieciakom albumy Panteon Polskiego Sportu.

20160426_194850 bieg_konstytucji_3_maja_w_kielcach_03_05_2016_fot.35

Tekst: K. Czesna

Zdjęcia: W. Pióro

Zlot na Litwie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w związku z pojawieniem się zainteresowania zorganizowaniem wspólnego wyjazdu na Litwę zachęcam do zapoznania się z zaproszeniem wystosowanym przez Sekcję Litewską:

http://ipapolska.pl/ipa/aktualnosci/1026,Zaproszenie-od-Sekcji-IPA-Litwa.html

Celem skoordynowania osób wyrażających chęć udziału w zlocie zapraszam do kontaktu ze mną na adres e-mail: ipaswietokrzyska@vp.pl

Servo Per Amikeco

Katarzyna Czesna

Sekretarz ŚGW IPA