Archiwum

III MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W KRĘGLE- NOWY TARG

W dniu 08.12.2017r.w Zadymie w Szaflarachodbył się III Międzynarodowy Turniej w Kręgle pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji Nowy Targ, Nowotarskiego Starosty Powiatowego oraz Burmistrza Miasta Nowy Targ.Na Zaproszenie Prezydium  Regionu IPA Nowy Targ oprócz 3 drużyn ze Świętokrzyskiej GW IPA (, IPA Kielce, IPA Opatów, IPA Staszów) do turnieju zgłosiły się drużyny z: IPA Zakopane, IPA Limanowa, IPA Gorlice, IPA Kalwaria Zebrzydowska IPA Rzeszów, Riders of IPA Nowy Targ a także IPA Poprad ze Słowacji.

W turnieju wzięło udział w sumie 17 drużyn Na turniej przybyli także Komendant Powiatowy Policji w Nowym targu insp. Robert Bartosz oraz Burmistrz Miasta Nowego Targu p. Grzegorz Watycha, który powitał wszystkich graczy życzył wspaniałej rywalizacji oraz wysokich wyników.

W rywalizacji III Międzynarodowego Turnieju w Kręgle:
I miejsce zajęła drużyna IPA Poprad II
II miejsce zajęła drużyna IPA Poprad I
III miejsce zajęła drużyna IPA Zakopane

IV miejsce zajęła IPA Kalwaria Zebrzydowska I
Tytuł najlepszego zawodnika turnieju i statuetkę – wywalczył zawodnik z drużyny
IPA Rzeszów – Krzysztof!!!

GRATULACJE !!

Był to nasz kolejny wypad na Podhale. Tym razem bez sukcesów pucharowych. Nasze wyniki dały nam miejsca w środku stawki, lecz zabawa była przednia. Dziękujemy Regionowi IPA Nowy Targ na czele z Mateuszem za wspaniałą zabawę i wspólne spotkanie- zameldujemy się za rok…

1 2 3 4 5 5a 5d 6 7 7b 10 11 12 13 14 15 15a 16 17

Tekst-R.L.

Foto-archiwum IPA Nowy Targ

wesołych świąt

życzenia świąteczne

Konferencja naukowa

Aspekty prawne i kryminalistyczne badania dowodów.

W dniu 25 października 2017r. o godzinie 10:00 w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania w Kielcach odbyła się Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższą Szkołę Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,  VysokejŠkolyDanubius – Słowację, VysokáŠkolaEvropských a RegionálníchStudií – Republikę Czeską. Nad całością  jako współorganizatorzy czuwali członkowie Regionu Kielce Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA z Prezesem Robertem Literackim, Przewodniczącym Regionu Kielce Arturem Niedbałą oraz Prezesem honorowym ŚGW IPA i jednocześnie Przewodniczący konferencji dr Ryszardem Mochockim.

Celem spotkania była próba połączenia aspektów praktycznych z dydaktycznymi odwołując się do osiągnięć kryminalistyki badawcze oraz pogłębienie wiedzy na temat dowodzenia w procesie karnym, cywilnym, administracyjnym.W konferencji uczestniczyli studenci UJK oraz zaproszeni goście.

Konferencje otworzył wicedyrektor Instytutu Prawa, Ekonomii
i Administracji UJK prof. dr hab. Mark Leszczyński.

 Referaty wygłosili:

 • Rola i znaczenie kryminalistycznego badania dokumentów w sprawach o czyny korupcyjne- dr Krzysztof Wątorek- IPA Kielce,
 • Uwagi na tle dopuszczalności i weryfikacji dowodu z opinii instytutu naukowego w postępowaniu cywilny- dr Joanna Derlatka,
 • Wpływ przestępczości kryminalnej na poczucie bezpieczeństwa, mgr Dariusz Groth,
 • Laboratoria kryminalistyczne w Polsce-rys historyczny; dr Dariusz Palacz- IPA Kielce,
 • Wykorzystanie systemu AFIS w pracy wykrywczej Policji; dr Dariusz Buras,
 • Wybrane aspekty badań wieku względnego dokumentów, dr Waldemar Cisowski- IPA Kielce,
 • DNA jako dowód w postępowaniu karnym; dr Ryszard Mochock- IPA Kielce, mgr Barbara Głowiak,
 • Znaczenie wydzielin i wydalin ciała ludzkiego w praktyce śledczej; nadkom. mgr Piotr Zalewski,
 • Korupcja wśród polityków – problematyka ujawniania i zwalczania dr Anna Zagórska,
 • Prawo jako byt relacyjny a problem uzasadnienia kary. Analiza filozoficznoprawna; dr Łukasz Pikuła,
 • Wykorzystanie w procesie karnym dowodów pochodzących ze śladów zapachowych; mgr Patryk Zieliński,
 • Faksymile okiem eksperta; mgr Lidia Solarz,

Komitet naukowy tworzyli:

 prof. dr hab. Marka Leszczyńskiego – przewodniczący

 prof. dr hab. Jacek Dworzecki

 prof. dr hab. Stanisław Krizovski

 prof. dr hab. Stefan Kocan

 prof. dr hab Josef Reitspis

 dr Krysztof Wątorek

dr Ryszard Mochocki

 dr Anna Zagórska

Przewodniczący konferencji -dr Ryszard Mochocki,

Sekretarz-dr Anna Zagórska .

Całość konferencji podsumowano w dyskusji.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Tekst-R.L

Foto- archiwum UJK/AN

informacja

Prezydium  ŚGW IPA zaprasza na

na zebranie Zarządu ŚGW IPA

które odbędzie się w dniu

21 listopada 2017 rok (wtorek) o godzinie 16:30 

w   siedzibie ŚGW IPA w KWP w Kielcach.

Szczególne posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA

W dniach 27 -28 października w Lublinie odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA połączone z jubileuszem  25-lecia Sekcji Polskiej IPA.

W piątek do hotelu Victoria zjechali się przedstawiciele wszystkich Grup Wojewódzkich z Polski a dzień wcześniej przedstawiciele 11 sekcji zagranicznych.  W czasie kiedy goście z zagranicy poznawali uroki Lubelszczyzny  Zarząd Sekcji Polskiej prowadził obrady.

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zniczy przy pomniku upamiętniającym funkcjonariuszy Policji II Rzeczypospolitej pomordowanych w Miednoje i innych miejscach w okresie II Wojny Światowej.  Uroczyste spotkanie odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Lublinie. Tam w obecności Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marka Łapińskiego , Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Pawła Dobrodzieja, byłych prezydentów SP IPA oraz reprezentacji  sekcji zagranicznych wspominano moment powstania naszego stowarzyszenia w Polsce IPA. Podsumowano również 25 letnie osiągnięcia naszej Sekcji, jej rozwój oraz pozycje jaką osiągnęła na świecie. Prezydent SP IPA Fryderyk Orepuk uhonorował za szczególne osiągnięcia medalami oraz certyfikatami zasłużonych członków naszej sekcji.  Po części oficjalnej przyszedł czas na uroczystą kolację, w trakcie której Fryderuk Orepuk  w towarzystwie lampki i szampana i pysznego tortu podziękował członkom i zaproszonym gościom za dotychczasową pracę na rzecz naszego stowarzyszenie.  Był to czas świetnej zabawy, wzajemnego poznania ia przede wszystkim wymiany doświadczeń.

Zapraszamy do obejrzenia filmu 🙂

25 lecie IPA sekcja polska-3 25 lecie IPA sekcja polska-89 25 lecie IPA sekcja polska-33 25 lecie IPA sekcja polska-27 25 lecie IPA sekcja polska-127 25 lecie IPA sekcja polska-171

 

 

Zdjęcia: ipaprzemysl.pl

Tekst: Katarzyna Czesna-Wójcik