Archiwum

Zarząd ŚGW IPA

kartka 2015

Region Kielce Centrum z wizytą u nauczycieli…

8 grudnia 2015 r., na zaproszenie pana dyrektora Dariusza Butenko, przedstawiciele Regionu Kielce Centrum IPA udali się do szkoły podstawowej w Sobkowie, gdzie dla nauczycieli  z okolicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów przeprowadzono prelekcję z zakresu przestępczości wśród nieletnich oraz szeroko pojętej problematyki narkomanii. W programie szkolenia znalazły się takie zagadnienia jak ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych, współpraca pomiędzy policją a pedagogami w zwalczaniu patologii w środowisku nieletnich. W części poświeconej narkotykom przedstawiono najpopularniejsze wśród młodzieży rodzaje używek, sposoby i miejsca wytwarzania narkotyków, omówiono problematykę tzw. ?dopalaczy?, a także wskazano na istotne cechy pozwalające rozpoznać symptomy uzależnienia.

To już drugie szkolenie, jakie Region Kielce Centrum realizuje dla nauczycieli z województwa świętokrzyskiego, w ramach własnej akcji pod hasłem ?Wiedzieć więcej, by skutecznie przeciwdziałać patologii i ratować młodzież?. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie naszym projektem i cel jaki nam przyświeca wierzymy, że akcja ta przyniesie wymierne efekty, w postaci większej współpracy środowisk nauczycielskich i policyjnych w przeciwdziałaniu wielu zagrożeniom czyhającym na młodych ludzi.

s2s3s1

 

Tekst. R. Karpiński

Zdjęcia R. Karpiński, P. Dziopa

?Z nami bezpiecznie i ekologicznie? – spotkanie edukacyjne w Kielcach.

W dniu 25 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, kilkuset uczniów spotkało się na panelu edukacyjnym pod nazwą ?Z nami bezpiecznie i ekologicznie?. Został on zorganizowany dla młodzieży ponadgimnazjalnej przez Sekretarza Generalnego Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji oraz Prezydenta Miasta Kielce. Gospodarzem była Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA (International Police Association).

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a jego celem jest promowanie postaw proekologicznych, nauka ekologicznego i zdrowego trybu życia, a także przekazanie podstawowych informacji na temat zasad bezpieczeństwa. W panelu edukacyjnym wzięło udział szerokie grono zaproszonych gości: począwszy od przedstawicieli samorządu terytorialnego, poprzez instytucje związane z środowiskiem a skończywszy na reprezentantach przedsiębiorców. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również goście z francuskich miejscowości Yzeure i Moulins, którzy przebywali w Kielcach w ramach programu wymiany ERASMUS PLUS.

Do współpracy zostali zaproszeni policjanci z Wydziału Prewencji oraz Ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, ks. płk. Tadeusz Skrzyniarz, a także funkcjonariusze Straży Granicznej, Pożarnej i Miejskiej. Przybyli także przedstawiciele IPA w osobach: Zastępcy Skarbnika Sekcji Polskiej Piotra Wójcika, Prezesa Kujawsko- Pomorskiej GW IPA Jerzego Archackiego z żoną, Przewodniczącego Regionu Przemyśl Jana Fabera oraz skarbnika Regionu Chełm Grzegorza Worlickiego.

Zajęcia rozpoczął pokaz musztry w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach. Następnie Arkadiusz Skrzypczak i Robert Literacki przywitali uczestników spotkania i zaproszonych gości. Przybyły na spotkanie Prezydent Kielc Wojciech Lubawski, w swoim wystąpieniu podkreślił, ?że dorośli powinni dbać o młodych ludzi, ich świadomość zagrożeń współczesnego świata, która jest najskuteczniejszą formą przeciwstawiania się temu co może nam grozić ?. Następnie ks. płk. Tadeusz Skrzyniarz omówił tematykę dotyczącą zagrożeń terrorystycznych, bazując na własnych doświadczeniach przeżytych podczas misji zagranicznych. Kolejnym punktem panelu edukacyjnego była prelekcja policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji zwrócili uwagę na destrukcyjny wpływ dopalaczy na ludzki organizm. Omówili oni również zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną, z jaką muszą liczyć się osoby posiadające przy sobie środki odurzające. Policjanci ze świętokrzyskiej drogówki przypomnieli podstawowe zasady, którymi powinni kierować się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. W takcie prelekcji stróże prawa szczególnie podkreślili, jak ważną rolę w naszym bezpieczeństwie odgrywają elementy odblaskowe. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach , st. bryg. Robert Sabat, przedstawił założenia akcji ?Zgaś ryzyko?. Katarzyna Klepacz poinformowała o zagrożeniach jakie niesie czad oraz jak można ustrzec się przed niebezpieczeństwem związanym z jego powstawaniem. W strażaków wcielili się również Panowie Tomasz Lato ? wójt gminy Masłów oraz Pan Sebastian Nowaczkiewicz ? wójt gminy Sitkówka Nowiny. Funkcjonariusze Straży Miejskiej przybliżyli wizerunek strażnika oraz specyfikę jego służby. W wystąpieniu promowano telefon alarmowy straży miejskiej- 986.

Po zakończeniu panelu edukacyjnego miała miejsce szczególna uroczystość, uhonorowania osób szczególnie wspierających działalność IPA, którym nadano tytuł ?Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA?. Legitymacje potwierdzające uhonorowanie tym tytułem wręczył wyróżnionym Arkadiusz Skrzypczak wraz z Piotrem Wójcikiem.

Po przerwie obiadowej odbyło się spotkanie zaproszonych gości na warsztatach, na których liderzy programu w swoich wystąpieniach omówili zagadnienia z zakresy bezpieczeństwa i ekologii oraz przekazali zebrane doświadczenia. Biorący udział w warsztatach profesorowie francuscy wyrazili podziw dla inicjatywy z którą spotkali się w Kielcach oraz dużą ilością uczestników. Zapowiedzieli rozpoczęcie podobnych przedsięwzięć w swoich uczelniach, gdzie do tej pory nie były realizowane takie spotkania+. Profesor dr hab. Kazimierz Górka z Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaproponował rozszerzenie dotychczasowej problematyki spotkań o problematykę związaną z ekonomią ekologii i rozwojem społeczno-gospodarczym, który jak stwierdza ?wydaje się być godną zainteresowania w czasach dotkliwych kryzysów, ogromnych dysproporcji rozwojowych i dochodowych świata, narastającego skażenia środowiska naturalnego,
a także ewolucji sposobu myślenia o racjonalności w procesie gospodarowania?.

Spotkanie to jest kolejnym profilaktycznym przedsięwzięciem zorganizowanym przez IPA Sekcja Polska i Prezydenta Miasta Kielce oraz Świętokrzyska Grupę Wojewódzka IPA. Od rozpoczęcia działań edukacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego IPA Polska dotarło do ok. 7000 dzieci
i młodzieży. W maju bieżącego roku odbył się festyn edukacyjny, w którym uczestniczyło ponad 300 uczniów kieleckich szkół podstawowych. Realizowane spotkania odbyły się w związku z obchodami
15 ?lecia Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

ŚGW IPA będąc promotorem w Polsce, działań na rzecz ogólnie pojętego bezpieczeństwa, swoją koncepcje realizacji programu opiera na bezpośrednim współdziałaniu ze wszystkimi podmiotami mającymi w swoich zadaniach działania profilaktyczne w tym zakresie. Straż Miejska, Pożarna
i Graniczna oraz służby medyczne mają daleko idące doświadczenia oraz są profesjonalnie przygotowane do realizacji tych zadań.

Nowatorstwo w działaniach ŚGW IPA polega na byciu architektem we współdziałaniu tych służb, w rzeczywistym i wspólnym podejmowaniu przedsięwzięć, gdzie każda ze nich nie jest oderwaną służbą, lecz razem realizuje panele edukacyjne uzupełniając je o wiedzę fachową i zebrane doświadczenia. Istotą tych działań jest przekazywanie dla odbiorców wielopoziomowej wiedzy
o współczesnych zagrożeniach oraz interaktywne ich rozwiązywanie.

IPA Świętokrzyska Grupa Wojewódzka serdecznie dziękuje za pomoc w zorganizowaniu spotkania Sekretarzowi Generalnemu Sekcji Polskiej IPA Arkadiuszowi Skrzypczakowi, Prezydentowi Kielc Wojciechowi Lubawskiemu, Przewodniczącemu Zarządu MZW i K w Kielcach Sławomirowi Brożynie, Dyrektorowi ZSP nr 1 w Kielcach Ryszardowi Mańko oraz wszystkim którzy przyczynili się do realizacji spotkania- ?Servo Per Amikeco?.

3 1 2 2a 15                                                    16

Tekst. R.L.

Foto. KWP Kielce/A.N.

W borkowie zawrzało,,, – spotkanie integracyjne regionu kielce

W dniu 21 listopada 2015 roku po raz kolejny na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ?UROCZYSKO? w Borkowie odbyło się spotkanie członków i sympatyków Regionu Kielce ŚGW IPA. Przy rozpalonym ognisku, pierogach, żeberkach w kapuście, żurku oraz trunkach z całego świata i okolicy?., toczono rozmowy o tym co się zdarzyło i snuto plany na przyszłość. Oficjalnie spotkanie rozpoczął Prezes ŚGW IPA Robert Literacki, a następnie gości przywitał Przewodniczący Regionu Artur Niedbała, przedstawiając nowy skład Prezydium Regionu. Na cześć naszego gospodarza, ?zasłużonego dla IPA? Pawła Łukaszewskiego, wzniesiono wspólny toast, a Przewodniczący wręczył Pawłowi pamiątkową statuetkę oraz przekazał stosowne podziękowanie. Wśród zaproszonych gości znalazły się osoby, które na jesiennym Zebraniu Zarządu Sekcji Polskiej IPA w Opolu, otrzymały tytuł ?Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA?. Legitymacje potwierdzające uhonorowanie tym tytułem otrzymali: Marcin Nowak, Adam Smulski, Eugeniusz Cichoński i Marek Duda. Ponadto Paweł Bieńka,otrzymał tytuł ?zasłużonego? po raz kolejny. Zabawa trwała prawie do białego rana? ujawniając wśród nas wiele talentów oratorskich, tanecznych i piosenkarskich.

Region Kielce składa podziękowania dla wszystkich osób, które przyjęły zaproszenie do wspólnego spędzenia czasu oraz przyczyniły się do uświetnienia naszego spotkania.

35 40

415141

Tekst: Robert Literacki

Foto. A.N./A.K./R.L

Spotkanie integracyjne Regionu Kielce Centrum

W dniu 4 grudnia br., z inicjatywy Prezydium Regionu Kielce Centrum IPA, odbyła się impreza integracyjna, w której udział wzięli Koleżanki i Koledzy zrzeszeni w Regionie Kielce Centrum, Regionie Kielce oraz funkcjonariusze, którzy dopiero rozpoczną przygodę z IPA. Od godziny 16:00 w sali biesiadnej  restauracji ?Ryś? w Kielcach, z minuty na minutę, robiło się coraz tłoczniej.  Wielu spośród nas pędziło na imprezę wprost z pracy, inni ? bardziej zapobiegliwi ? w tym dniu skorzystali z urlopów. Tak czy siak na wszystkich czekały suto zastawione stoły: mięsiwa, wędliny, myśliwski bigos ? wszystko własnej roboty naszej przesympatycznej Pani Gospodarz. Smak podawanych dań nas wręcz rozczulił. Powiedzieć w tej sytuacji, że jedzenie było znakomite to zbytnia oszczędność słowa!

Po obiedzie kol. Radek Karpiński przedstawił, zgromadzonym gościom, osoby wchodzące w skład Prezydium Regionu oraz Komisji Rewizyjnej, genezę powstania Regionu Kielce Centrum, cele i idee jakie przyświecały ?ojcom założycielom?, zreferował dotychczasowe osiągnięcia i nakreślił plany na najbliższą przyszłość. Następnie głos zabrała nasza nieoceniona Wandzia Litwin i powitała wszystkich słodkimi upominkami.

Po tej krótkiej części oficjalnej impreza nabrała zdecydowanie tempa. Muzyka lat 80-tych  i 70-tych porwała na parkiet wszystkich bez wyjątku. Nasza Wandzia od początku wzięła na siebie rolę wodzireja i trzeba przyznać, że zawodowi DJ-eje mogliby się od niej uczyć jak prowadzić imprezy!  Przy tej okazji Wandziu przekazuję to co powtarzali wszyscy na sali : żeby tak mieć taką kondycję jak Ty. Były tańce i hulanki w rytm świetnej muzyki, był czas na rozmowy o tematyce wszelakiej w tym także o IPA. Każdy mógł wyrazić swoją opinię o tym czym dla niego jest nasze Stowarzyszenie, jakie mamy oczekiwania wobec IPA i co możemy dać od siebie. Te ?kuluarowe rozmowy? miały, szczególnie dla Członków Prezydium Regionu, bardzo duże znaczenie. To dzięki temu możemy planować przyszłość, organizować imprezy, spotkania i podejmować różnego rodzaju akcje mając na celu realizację naszych statutowych celów.

Wszystko co dobre szybko się kończy! Ani się obejrzeliśmy a już wybiła północ i trzeba się było żegnać. Zgodnie stwierdziliśmy, że koniecznie musimy tą integrację jak najszybciej powtórzyć.

W imieniu Prezydium Regionu Kielce Centrum składam wszystkim uczestnikom serdeczne podziękowania. Wspaniała zabawa i przesympatyczna atmosfera to przede wszystkim Wasza zasługa!  Kolegom i Koleżankom, którzy w tym czasie z powodów służbowych nie mogli się bawić z nami obiecuję, że niebawem będziemy mieli kolejną okazję, by nadrobić towarzyskie zaległości.

 

IMG_1353 IMG_1355 IMG_1357 IMG_1368 IMG_1386  IMG_1405 IMG_1422IMG_1394

 

Tekst: R. Karpiński

Zdjęcia: A. Karyś

(Impreza miała charakter składkowy i przy jej organizacji nie korzystano z żadnych środków zewnętrznych oraz własnych ŚGW)