Archiwum

Z wizytą u seniorów?.

W dniu 17 września 2015 roku, delegacja Regionu Kielce Centrum w składzie Wanda Litwin, Aleksander Ciszyński oraz Andrzej Karyś odwiedziła Dom Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy. Przedstawiciele IPA zostali serdecznie przyjęci przez kierownictwo ośrodka oraz pensjonariuszy.

Okazją do spotkania była odbywająca się tam impreza pod hasłem ?Pożegnanie lata?. Nasi przedstawiciele przeprowadzili zajęcia profilaktyczne mające na celu edukację  osób starszych w zakresie bezpieczeństwa. W programie znalazły się takie zagadnienia jak oszustwa ? szczególnie te popełniane metodą ?na wnuczka?, czy ?na policjanta?, kradzieże, skanowanie kart podczas korzystania z bankomatów. Seniorów uczono jak rozpoznać zagrożenie i jak go uniknąć oraz jakie fakty należy szczególnie zapamiętywać, by pomóc Policji w schwytaniu sprawcy.Po zakończonej części oficjalnej,  reprezentanci naszego  Regionu zostali  zaproszeni na poczęstunek.

Była to pierwsza tego typu akcja organizowana przez nasz Region, ale sądząc z ilości pytań, zainteresowania zebranych na imprezie osób ? z pewnością akcja potrzebna i, w co gorąco wierzymy, przekładająca się na wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz zaufania do Policji

3ck   2ck

                                                                                                                                   1 ck 4ck

 

 

 

Walne Zebranie regionu kielce

W dniu 11 września 2015 roku o godz. 16:00 w Sali Narad KWP w Kielcach odbyło się walne zebranie Regionu Kielce, mające na celu dokonanie wyborów uzupełniających do władz Regionu. Uzupełnienie składu prezydium było konieczne z uwagi na powołanie do życia nowego Regionu w strukturach Świętokrzyskiej Grupie Wojewódzkiej IPA, nazwanego Region Kielce Centrum.

Gratulujemy założycielom i trzymamy kciuki, życząc rozwoju i powodzenia w realizacji zamierzeń.

Zebranie i wybory poprowadził Prezes ŚGW IPA Robert Literacki. Po dyskusjach i prezentacji kandydatów ukonstytuował się nowy skład Prezydium.

Przewodniczącym wybrany został: kol. Artur Niedbała.

Do pracy w Prezydium Regionu Kielce wybrano także:

sekretarza – kol. Roberta Piotrowskiego

zastępcę sekretarza- kol. Marcina Dziadowicza

skarbnika- kol. Sławomira Janaszka

oraz

członków Komisji Rewizyjnej

kol. Adama Kozieł

kol. Szymona Gareckiego.

Wybranym gratulujemy i do dzieła… Wszystko co najlepsze przed nami. Pełny skład Prezydium znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Region Kielce.

Zarząd Regionu Kielce ŚGW IPA dziękuje kierownictwu KWP Kielce za udostępnienie sali i wspieranie nas w realizacji celów statutowych.

1 2 3 4 5

Tekst/zdjęcia: Robert Literacki

Zawody Sportowo – Obronne w Kielcach

22 sierpnia 2015r. na otwartej strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyły się zawody sportowo-obronne o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego z okazji święta Wojska Polskiego i 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

W zawodach brali udział członkowie:

– kół nr 2, 8 i 10 Związku Żołnierzy WP w Kielcach

– Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich

– Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

– Związku Strzeleckiego Kielce

– Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

– „Stowarzyszenia Orląt Armii Krajowej”

– ochotnicy

Zawody zabezpieczali żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce-Bukówka w składzie:

– por. Bagiński Michał – kierownik strzelania

– sierż. Daniel Kot – kierownik punktu amunicyjnego

– st. szer. Cezary Glinka – zabezpieczenie techniczne i pomoc

Zabezpieczenie medyczne sprawowała ekipa z 33 WOG z Nowej Dęby w składzie:

– st. szer. Szybalski Konrad

– szer. Wojciech Król

Komisję sędziowską reprezentowali koledzy ze Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie:

– kol. płk w st. spocz. Edward Wacnik – przewodniczący

– kol. kpt. mar. rez. Sławomir Marszałek – sekretarz

– kol. por. Michał Bagiński – kierownik strzelania

– kol. ppłk w st. spocz. Gliwa Bogusław – członek komisji

– kol. st. chor. szt. Kowalik Marian – członek komisji

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, kol. płk w st. spocz. Czesław Gajda dokonał oficjalnego otwarcia zawodów, przedstawił skład komisji sędziowskiej, osoby zabezpieczające strzelanie i organizację konkursu. Uczestnicy konkursu strzelali z pistoletu VIST kal. 9,6 mm do tarczy sportowej na odległość 15m, w pozycji stojącej indywidualnie i drużynowo. Każdy z zawodników miał do oddania 8 strzałów, w tym 3 próbne i 5 ocenianych. Po oddaniu strzałów, uczestnicy mieli szkolenie z zasad bhp i udzielania pierwszej pomocy, które prowadził kol. ppłk Bogusław Gliwa.

Por. Michał Bagiński omówił szczegółowo warunki bezpieczeństwa na strzelnicy podczas strzelania. Strzelanie trwało około 3 godzin. Po zsumowaniu wyników i wypisaniu dyplomów przystąpiono do odczytania wyników. Oto one:

Klasyfikacja indywidualna.

I miejsce – Szwach Maciej 47 pkt – ŚZŻ AK

II miejsce – Barański Adam 43 pkt – Koło nr 8 ZŻWP

III miejsce – Sularz Marcin 42 – ŚGW IPA

IV miejsce – Lewandowski Wacław 40 pkt – Koło nr 8 ZŻWP

V miejsce – Szymoniak Jakub 39 pkt – Stowarzyszenie „Orlęta AK?

VI miejsce – Brambert Paweł 35 pkt – Stowarzyszenie „Orlęta AK?

Klasyfikacja zespołowa:

– I miejsce – ŚZŻ AK zespół nr1 – 104 pkt ( w składzie: Szwach Maciej, Ziółkowski Henryk, Mroczek Michał)

– II miejsce – Stowarzyszenie Orlęta AK zespół nr 1 – 90 pkt (w składzie: Lewański Andrzej, Brelski Michał, Szymoniak Kuba)

– III miejsce – ZŻWP Koło nr 8 – 83 pkt (w składzie: Rogala Bogusław, Brożyna Jerzy, Lewandowski Wacław)

– IV miejsce – ŚGW IPA – 76 pkt (w składzie: Sularz Marcin, Karyś Andrzej, Sławomir Marszałek)

– V miejsce – Stowarzyszenie Orlęta AK zespół nr2 – 62 pkt (w składzie: Sienkiewicz Andrzej, Brambert Paweł, Tarnawski Wiktor)

– VI miejsce – Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii – 55 pkt (w składzie: Kowalski Mariusz, Kowalski Michał, Woźniak Anna)

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach składa na ręce Dowódcy Garnizonu Kielce, serdeczne podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu zawodów.

11944742_900511886680675_1634401187_n 11944796_900511870014010_1348671967_n 11911019_900511970014000_1013433152_n 11903538_900511920014005_1796915314_n 11935817_900511943347336_1140834683_n11922991_900511976680666_1841129421_n

Tekst: Sławomir Marszałek

Zdjęcia: Sławomir Marszałek, Andrzej Karyś

Region Kielce Centrum

W dniu 27 sierpnia 2015 roku, w sali narad CBŚP, w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51, odbyło się Zebranie Założycielskie powołujące do życia nowy Region Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób z różnych jednostek oraz wydziałów Świętokrzyskiego Garnizonu, a także emeryci policyjni.

Decyzją uczestników przyjęto nazwę ?Region Kielce Centrum?.  Wolą Założycieli jest stworzenie  struktury, opartej o regulacje prawne wynikające z Ustawy o Stowarzyszeniach oraz Statutu Sekcji Polskiej  IPA, cechującej się dużym stopniem niezależności finansowej i organizacyjnej.  Taka formuła w sposób oczywisty nadaje bardziej sfromalizowany charakter Regionu ale też ? co niezwykle istotne ? ułatwia pracę Zarządu Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej. Na podjęcie decyzji o powołaniu Regionu istotny wpływ miały dotychczasowe doświadczenia osób zaangażowanych w codzienną działalność naszego Stowarzyszenia, wnioski z analizy sposobu działania innych Regionów w Polsce oraz zagranicznych struktur IPA.  Lawinowy wręcz rozwój naszej organizacji wymusza  zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych usprawniających pracę organów zarządzających oraz kontrolnych ale też nade wszystko ? ma ułatwiać Członkom IPA kontakt ze Stowarzyszeniem, udział w realizacji statutowych celów IPA oraz integrację naszego środowiska.

Podczas obrad wyłonione zostały władze Regionu tj. Prezydium Zarządu oraz Komisja Rewizyjna. Zarząd będzie działał w składzie:

Przewodniczący –  Radosław Karpiński,

Sekretarz – Sylwia Sobczyńska,

Zastępca Sekretarza – Wioletta Janik,

Skarbnik – Roman Miernik,

Asystent Skarbnika – Wanda Litwin.

Stanowiska w Komisji Rewizyjnej objęli:

Przewodniczący Komisji – Andrzej Karyś,

Członek Komisji- Bernard Arendarski,

Członek Komisji – Arkadiusz Ciszyński.

W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem wewnętrznego regulaminu działania Regionu. Będzie on normował szereg spraw nie ujętych w Statucie  oraz Regulaminie Sekcji Polskiej IPA. Jednocześnie prowadzone są czynności zmierzające do rejestracji Regionu we właściwym Sądzie oraz w strukturach Sekcji Polskiej IPA.

Prezydium Zarządu Regionu Kielce Centrum składa serdeczne podziękowania kadrze dowódczej Zarządu w Kielcach CBŚP oraz KWP w Kielcach a także Prezesowi ŚGW IPA za udzieloną pomoc i wsparcie przy realizacji naszego projektu.

Servo per Amikeco!

R. Karpiński

Zwiedzamy Tatry z Regionem Staszów

W dniach 21-23 sierpnia 2015 r damska część Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Region Staszów podbiła część Tatr Wysokich i Zachodnich 🙂
Pierwszego dnia na rozruszanie zastanych mięśni wybrałyśmy krótką trasę z parkingu w Zazadni na Gęsią Szyje (1489 m n.p.m.). Po drodze podziwiałyśmy Sanktuarium Maryjne na Wiktorówkach wybudowane na pamiątkę ukazania się Matki Boskiej w 1860 roku. Rusinowa Polana (1200 m n.p.m.) okazała się doskonałym miejscem na odpoczynek i poleniuchowanie na mięciutkiej trawce. Wspaniała i kompleksowa panorama Tatr Wysokich i Bielskich wprowadziła nas w błogi stan. Po krótkim „popasie” ruszyłyśmy dalej. Widoki z Gęsiej Szyi zrekompensowały względnie strome podejście na szczyt. Wierzchołek Gęsiej Szyi stanowi świetny punkt widokowy na m.in. polskie i słowackie Tatry Wysokie.Ta samą trasą wróciłyśmy na parking w Zazadni.
Następnego dnia zerwałyśmy się z łóżek skoro świt, gdyż zaplanowałyśmy ok. 9 h trasę. Wycieczkę rozpoczęłyśmy w Kirach (927 m n. p. m.) dokąd dojechałyśmy busem. Trasa początkowo była monotonna i nieco męcząca. Ładne widoki zaczęły rozpościerać się przed naszymi oczami dopiero po przejściu granicy lasu. Mimo, że podchodziłyśmy wciąż wyżej i wyżej, wędrówka powoli stawała się dość przyjemna. W zasięgu naszego wzroku pojawiały się znakomite krajobrazy m.in. na masyw Giewontu oraz spadziste i skalne zbocza Małołączniaka. Na prawie godzinę przed zdobyciem pierwszego szczytu Czerwonych Wierchów weszłyśmy w pasmo hal wysokogórskich. Od tej pory dominowała roślinność, która już środkiem lata przybiera rudawą barwę i przez którą Czerwone Wierchy zawdzięczają swa nazwę. Podczas wędrówki od czasu do czasu Naszym oczom ukazywały się stada kozic. Przed ostatecznym podejście na Ciemniak (2096 m n. p. m. ) trasa była dosyć stroma i męcząca, gdyż szlak składał się z sypkich kamieni i schodów. Po zdobyciu Ciemniaka rozpoczęłyśmy graniową eskapadę w kierunku Kasprowego Wierchu. Szlak prowadził wzdłuż granicy w większości po słowackiej stronie. Po drodze zdobywamy kolejne szczyty Czerwonych Wierchów m. in. Krzesanicę (2122 m n. p m.)- najwyższy szczyt nie tylko Czerwonych Wierchów, ale najwyższy w Polsce szczyt wapienny, a następnie Małołącznak (2015 m n. p. m.), Kopę Kondracką (2005 m n. p. m.).Po dojściu do Przełęczy pod Kopą Kondracką (1863 m n. p.m.) granią udałyśmy się na Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.). Warto zaznaczyć, że mimo wiatru i lekkiego deszczyku Nasze oczy ?bombardowały? przepiękne widoki. Jednocześnie ubolewamy, że z braku czasu i dużych kolejek nie zdobyłyśmy też Giewontu, którego masyw cały czas towarzyszył nam po lewej stronie i który momentami wyglądał „mizernie”. Ale wszystko przed nami. Po dotarciu na Kasprowy Wierch widoczność znacznie się pogorszyła dlatego też kolejką zjechałyśmy do Kuźnic, a następnie busem do Zakopanego.
Niedzielę przeznaczyłyśmy na krótki spacer po Krupówkach. Pełne wrażeń wróciłyśmy do domów, po drodze planując kolejny wypad.

Foto1 Foto2 Foto3

Autor: Agata Kwiecień-Godzwon

Zdjęcia:ze zbiorów uczestników wycieczki