Archiwum

Archiwalny: Oddaj krew, podziel się życiem!

Pod takim hasłem 27 kwietnia 2015 po raz kolejny funkcjonariuszka opatowskiej policji wspólnie z Zespołem Szkół w Lipniku zorganizowała akcję krwiodawstwa, w którą aktywnie zaangażowali się m.in. policjanci, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Świętokrzyska grupa wojewódzka Region Opatów?Powiśle.

Sierżant Katarzyna Czesna z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, pełni służbę w zespole dzielnicowych i nadzoruje rejon gminy Lipnik. Dzielnicowa jest honorowym krwiodawcą z wieloletnim stażem. Oddaje krew od ponad 10 ? lat zachęcając, innych do wspierania podobnych przedsięwzięć ratujących życie ludzkie. Kilkakrotnie organizowała akcje krwiodawstwa na terenie gminy Lipnik i powiatu opatowskiego.

Tym razem dzięki wspólnej inicjatywie, takie szczytne działania przeprowadzone zostało po raz kolejny w Zespole Szkół w Lipniku.

W akcję czynnie włączyli się funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, Świętokrzyska Grupa IPA, Region Opatów-Powiśle, a także władze Urzędu Gminy w Lipniku i jej mieszkańcy.

Wszystkim biorącym udział przyświecał jeden cel, ludzkie życie, które dzięki tej krwi można uratować.

84-10533 84-10534 84-10535 84-10536

 

Opr. GR

Źródło: KPP w Opatowie

O współpracy międzynarodowej Policji z uczniami klas mundurowych

Co to jest Interpol i Europol, jakie są zadania Systemu Informacyjnego Shengen i Krajowego Biura Sierene oraz jaką rolę we współpracy międzynarodowej policji odgrywa Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA mogli usłyszeć uczniowie klas mundurowych w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie.
22 kwietnia 2015 kol. Katarzyna Czesna przeprowadziła pogadankę, której tematem przewodnim było zagadnienie współpracy międzynarodowej policji na płaszczyznach formalnych i nieformalnych. Młodzi ludzie dowiedzieli się m.in. że współpraca policji różnych państw to tworzenie prawa unijnego oraz poznawanie rozwiązań prawnych i przepisów obowiązujących w innych krajach. To także nawiązywanie kontaktów zawodowych i osobistych dzięki, którym wzrasta zaufanie między współpracującymi stronami, likwidowane są bariery, uprzedzenia i szkodliwe stereotypy.
Młodzież szczególnie zainteresowana była działalnością policji przejawiająca się udziałem w zagranicznych misjach pokojowych.

11011211_1655522831334018_6789985911707699406_n 11246690_1655522801334021_7853492870721145864_n

Wiosenne posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA

Dom Pracy Twórczej oraz Zamek Biskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie w swych murach gościły delegacje wszystkich grup wojewódzkich Sekcji Polskiej IPA. W dniach 27-30.03.2015 r. odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu IPA, w którym udział wzięła delegacja ŚGW w składzie: Robert Literacki ? prezes ŚGW, Sławomir Marszałek ? skarbnik ŚGW, Agata Kwiecień-Godzwon ? członek zarządu ŚGW i Katarzyna Czesna ? sekretarz ŚGW. W trakcie posiedzenia m.in. przyjęto sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Sekcji Polskiej IPA za rok 2014, omówiono bieżące zasady wydawania legitymacji członkowskich oraz nadawania tytułu ?Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA?. Przedstawiono przedsięwzięcia związane z prowadzeniem wymian i działalności międzynarodowej. Ponadto prezes ŚGW Robert Literacki złożył na ręce Jana Fabera ? sekretarza Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA podziękowania za wsparcie działalności ŚGW honorując go tytułem ?Przyjaciel Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA? oraz przekazał potwierdzający ten fakt pamiątkowy ryngraf.

Po zakończonych obradach gospodarz, czyli Łódzka Grupa Wojewódzka IPA zaprosił delegatów i obserwatorów do skorzystania z uroków basenów termalnych ? Termy Uniejów. Ponadto uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia kopalni soli w Kłodawie.

P3275904 P3275907 P3285909 P3285921 P3285924 P3275824 P3275869

Tekst: Katarzyna Czesna

Zdjęcia: Katarzyna Czesna, Agata Kwiecień – Godzwon

Posiedzenie Zarządu oraz Zebranie Delegatów Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

W dniu 7 marca 2015 roku w restauracji Stangret w Kielcach spotkali się członkowie Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej. W pierwszej części spotkania miało miejsce Posiedzenie Zarządu na którym przedstawione zostały sprawozdania merytoryczne, finansowe i kontrolne za rok 2014. Przewodniczący Regionów omówili sylwetki kandydatów desygnowanych do tytułu członków honorowych ?Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA?. Po zrealizowaniu porządku Posiedzenia Zarządu rozpoczęło się Zebranie Delegatów ŚGW, w trakcie, którego w związku ze złożonymi rezygnacjami z funkcji Sekretarza, Asystenta Sekretarza oraz członka Komisji Rewizyjnej przeprowadzono wybory uzupełniające na wskazane stanowiska. Delegaci poprzez głosowanie wybrali kol. Pawła Derlatkę z Regionu Ostrowiec Św. na funkcję członka Komisji Rewizyjnej, kol. Katarzynę Czesną z Regionu Opatów ? Powiśle na stanowisko Sekretarza ŚGW oraz kol. Agatę Madej z Regionu Staszów na Asystenta Sekretarza ŚGW. Ponadto ustalono liczbę przedstawicieli regionów wchodzących w skład Zarządu Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA oraz skład delegacji na posiedzenie Krajowego Zarządu w Uniejowie oraz omówiono sposób realizacji i przeprowadzenia jubileuszu XV- lecia ŚGW IPA.

W obradach udział wzięli zaproszeni goście: kol. Artur Kazimierski ? pierwszy Prezes ŚGW a późniejszy Prezydent Sekcji Polskiej IPA oraz Andrzej Sierzputowski, którzy wspierali obecnych swoim doświadczeniem oraz dzielili się cennymi uwagami w zakresie funkcjonowania ŚGW.

Całość przeprowadził Prezes ŚGW IPA kol. Robert Literacki, który na zakończenie obecnym paniom wręczył kwiaty z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Kobiet.

Podsumowaniem pracowitego popołudnia była kolacja integracyjna przygotowana przez restaurację Stangret.

P3075773 P3075777 P3075775 P3075776 P3075792 P3075793 P3075799 P3075803 P3075797

Tekst: Katarzyna Czesna

Zdjęcia: Andrzej Karyś

Świętokrzyska delegacja w Buczaczu

Miejscowość Buczacz w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie była celem podróży delegacji Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w lutym 2015. Do kontynuowania współpracy z władzami tej miejscowości członków IPA zaprosił Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA Jerzy Wątroba ? prezes ZDZ w Kielcach, który od wielu lat działa na rzecz dobrej współpracy polsko ? ukraińskiej. Tym razem głównym celem wyjazdu była konieczność ustalenia szczegółów dotyczących renowacji historycznej tablicy upamiętniającej wizytę króla Jana III Sobieskiego na Kresach Wschodnich w czasie koncentracji wojsk przed Odsieczą Wiedeńską oraz podjęcie współpracy z funkcjonariuszami ukraińskiej policji. W Miejskim Ratuszu delegacja spotkała się z Merem miasta Buczacz, Szefem Prokuratury Rejonowej, Komendantem Policji, Przewodniczącym Rady Miasta oraz Dyrektorem Podolskiego Dzierżawnego Uniwersytetu Agrarno ? Technicznego. W takim gronie omówione zostały zasady pobytu delegacji polskich na Ukrainie oraz ukraińskich w Polsce. Kol. Wiesław Pióro wręczył gospodarzom grawertony upamiętniające wizytę przygotowane specjalnie na tę okazję w języku polskim i ukraińskim. Należy podkreślić również fakt, że Buczacz w przeszłości stanowił ważną twierdzę nadgraniczną powstrzymującą ataki najeźdźców, natomiast obecnie stanowić może bazę wypadową do zwiedzania zabytków kultury polskiej na Kresach Wschodnich.

 20150225_09541311025200_979067218788836_1479226335137592778_n 11050710_979067138788844_670970282012135449_n 10993074_979067442122147_3222227972709911168_n

Tekst: Katarzyna Czesna

Zdjęcia: Wiesław Pióro