Archiwum

Gimborn 2010

W dniach 19-23 kwietnia 2010 na zamku Gimborn -w centrum szkoleniowym IPA Niemcy -odbyło się międzynarodowe seminarium na temat ?Korupcja w administracji publicznej ? zapobieganie i rozprzestrzenianie się jej w świetle współczesnego prawa?.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Policji niemieckiej , polskiej ,austriackiej, Straży Granicznej   oraz pracownicy biura bezpieczeństwa PZU SA z Polski , Litwy i Ukrainy. Oddział Świętokrzyski IPA reprezentowali : Krzysztof Wątorek oraz Radosław Karpiński.

Zarówno treść merytoryczna seminarium, jak i zabezpieczenie logistyczne, zasługują na najwyższą ocenę. Wykłady poprowadzili   doświadczeni prawnicy zajmujący się naukową analizą problematyki korupcji,  a także policjanci pionu kryminalnego, zwalczający w swej codziennej służbie   przestępczość korupcyjną. Zaprezentowanie podstaw prawnych i metod pracy   funkcjonariuszy   niemieckich oraz polskich stało się przyczynkiem do ożywionej dyskusji i wymiany doświadczeń. Czytaj więcej

Nowy Region IPA Staszów

W dniu 09 kwietnia 2010r. w Komendzie Powiatowej policji w Staszowie odbyło się założycielskie zebranie piatego już regionu ŚGW IPA. Organizatorzy spotkania zaprosili Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie nadkom. Andrzeja Sałatę oraz Prezesa ŚGW IPA Piotra Beka i członka Prezydium ŚGW IPA Henryka Mizielskiego.

Komendant jednostki otwierając spotkanie życzył zebranym jak   najlepszego wyboru nowych władz w powstającym regionie. Podkreślił życzliwość kierownictwa służbowego   jednostki dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji i pozytywne możliwości tej organizacji w życiu każdego funkcjonariusza. Czytaj więcej

III zawody IPA w bowlingu w Ostrowcu Św.

W dniu 21 marca 2010r. w Klubie Kręglowym „HOKUS POKUS” na os. Ogrody w Ostrowcu Św. odbyły się III Zawody w Bowlingu o Puchar Przewodniczącego Regionu IPA w Ostrowcu Św.

Przed rozpoczęciem zawodów ustalono zasady i regulamin biorąc pod uwagę ilość i Czytaj więcej

KZ Gdańsk i uroczystości w Toruniu

W dniach 18-21 marca 2010 r. w Gdańsku odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA.
20 marca 2010 roku w Toruniu miała miejsce uroczystość wręczenia sztandaru IPA Sekcja Polska.W dniach 18-21 marca 2010 r. w Gdańsku odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA, w trakcie którego przedstawiono roczne sprawozdania z działalności Prezydium, Biura Krajowego oraz Skarbnika. Omówiono także przygotowania licznych przedsięwzięć na 2010 rok oraz sprawy trudne wynikające z bieżącego funkcjonowania stowarzyszenia.

W dniu 20 marca 2010 roku w Toruniu, odbyła się w Kościele Garnizonowym Msza Święta połączona z poświęceniem i wręczeniem sztandarów dla IPA Sekcja Polska oraz Klubu Motocyklowego Knight Riders Regionu Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Sztandar dla IPA SP został ufundowanego przez członków, osoby zasłużone i sympatyków naszego stowarzyszenia oraz członków Mundurowego Klubu Motorowego RP. Uroczystość uświetniła obecność licznych zaproszonych gości oraz udział Orkiestry Reprezentacyjnej Policji i chóru Komendy Stołecznej Policji.

Skromnie, acz nie bez dumy podkreślamy że Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA znacznie przyczyniła się do uroczystości przez osobę Prezesa ŚGW Piotra Beka będącego członkiem komitetu organizacyjnego do spraw powstania sztandaru, projekt symbolu stworzył Michał Michalski a honoru bycia pierwszym chorążym dostąpił Andrzej Chrzanowski. Słowa uznania

i jednocześnie podziękowania należą się również wszystkim członkom ŚGW IPA oraz sympatykom za pomoc i wsparcie w trakcie przygotowań do uroczystości.

Tekst: MM

Zdjęcia: MM/www.ipapolska.pl