Archiwum

Ogłoszenia

Koleżanki, Koledzy, członkowie IPA

 

W dniu 01 lutego 2018 roku o godz. 16.00 w siedzibie IPA przy ul. Seminaryjskiej 12 ( budynek KWP Kielce) odbędzie się Walne Zebranie członków IPA Region Kielce, na które Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA

1.    Sprawozdanie z działalności Regionu za 2017 rok

a.    liczba członków

b.    zorganizowane imprezy oraz wycieczki

2.    Planowane imprezy na 2018 rok,

3.    Zgłoszenie nowych zasłużonych dla IPA członków,

4.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok,

5.    Wolne wnioski i inne.

 

SERVO PER AMIKECO

(służyć poprzez przyjaźń)

z poważaniem

Zarząd IPA Regionu Kielce

Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej.